Likheter och olikheter

För att uppnå större mångfald behöver vi förstå vad det är som gör att vi medvetet eller omedvetet ofta skapar arbetsgrupper där vi är väldigt lika. Vi behöver helt enkelt förstå vilka mönster vi ska bryta och vad våra arbetsgrupper har att vinna på det.

Lika gillar lika

Vi dras alla, medvetet eller omedvetet, till människor som liknar oss själva. De som vi känner igen oss i och enkelt förstår. Hur styr din magkänsla hur du ser på människor omkring dig? Inga svar sparas så klart, du svarar bara för din egen skull.

Olikheter som tillgång

Mångfald handlar om att ge alla samma möjligheter, men också om att skapa bäst förutsättningar för verksamheten. Hur påverkar gruppens sammansättning de uppdrag som ska lösas? Inga svar sparas så klart, du svarar bara för din egen skull.

Sv
En