Utanförskap och delaktighet

Normer styr vad som är ok i en grupp. Att följa normerna gör oss delaktiga men när vi bryter dem kan vi bli utestängda. De flesta har någon gång upplevt det men när vi själva tillhör en norm glömmer vi ta hänsyn till de som är utanför. Det är oftast inget vi gör medvetet utan det bygger på en bristande insikt om att människor är olika. Genom att ta ansvar för hur vi bemöter varandra skapar vi arbetsplatser där alla känner sig delaktiga.

Här finns fem filmade situationer på hur det kan vara när någon bryter mot vanliga normer. Till varje situation finns fyra frågor att fundera över. Vilket alternativ stämmer bäst för dig? Inga svar sparas så klart, du svarar bara för din egen skull.

Sv
En