Rättigheter, kreativitet och arbetsmiljö

Att arbeta för mångfald handlar om att ta tillvara allas lika rättigheter och möjligheter. Arbetet mot diskriminering handlar om att skapa en hållbar arbetsmiljö där alla får ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv. På köpet får vi arbetsplatser som är mer kreativa och produktiva.

Sv
En