Vi blir olika behandlade

Vi blir olika behandlade på våra arbetsplatser beroende på vilka vi är och hur vi uppfattas av andra. Det påverkar oss under hela arbetslivet, från att få jobb till att ha möjlighet att göra karriär.

Klicka på symbolerna nedan för att läsa mer.

Få jobb

Ett exempel

Krav på CV och personligt brev gör att personer med funktionsnedsättningar som exempelvis dyslexi, har svårare att få komma på anställningsintervjuer. Det gör att vi redan från början riskerar att missa värdefull kompetens och stänger ute människor.

Vad beror det på?

Normer är regler eller förväntningar om hur något eller någon ska vara eller göra. Den standard man oftast måste följa för att söka jobb följer en norm som inte tar hänsyn till människors olikheter.

Må bra på jobbet

Ett exempel

Skämt och fördomar om heterosexualitet förekommer inte lika ofta som om andra sexualiteter. Det innebär att personer som inte är heterosexuella oftare utsätts för kränkningar som leder till ohälsa, vilket i sin tur bidrar till en osund arbetsmiljö för alla.

Vad beror det på?

Heteronorm är att alla personer antas vara heterosexuella, det vill säga känna attraktion till någon av ett annat kön. Det kan göra att bemötande och jargonger som stänger ute vissa personer eller grupper får utrymme på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att komma ihåg att det bara är hen som det pratas eller skämtas om som vet hur något uppfattas, oavsett om avsändaren menade väl eller bara ville vara rolig.

Uppskattas för sin kompetens

Ett exempel

Unga personer med utbildning inom ledarskap får ibland inte chans till en chefsposition på grund av sin ålder vilket skapar en obalans i vilka som har makt att påverka arbetsplatsen.

Vad beror det på?

Om många personer av ett visst kön, ålder och bakgrund har chefspositioner skapas en norm om vad en chef är. Det är ett exempel på hur en stark och snäv norm bildats utifrån hur samhället har sett ut tidigare.

Lön och löneutveckling

Ett exempel

Personer med utländsk bakgrund är i större utsträckning arbetslösa eller får mindre kvalificerade jobb trots att de har hög utbildningsbakgrund och lång yrkeslivserfarenhet. De har oftare otrygga anställningsformer vilket försvårar löneutveckling.

Vad beror det på?

Lön och löneutveckling kan vara ett resultat av fördomar. De påverkar vad vi tror att vissa människor kan eller inte kan. Dessutom uppmuntras ofta vissa egenskaper eller erfarenheter mer än andra vilket är ett exempel på det som kallas strukturella skillnader.

Möjlighet att göra karriär

Ett exempel

Kvinnor har ofta tydligare förväntningar på sig att vara föräldralediga, och tar ut en större del av föräldraledigheten än män. En lång frånvaro från arbetslivet kan innebära att kvinnor inte ses som aktuella för karriärvägar självklara för män.

Vad beror det på?

Precis som många andra normer baseras dessa olika förväntningar på hur vårt samhälle har sett ut tidigare. Normen bygger på en omodern och alltför snäv syn på föräldraskap som än idag påverkar mångas arbetsliv och karriärmöjligheter.

Sv
En